Dear All, Sebagai kalangan blogger, semoga paket yang kami keluarkan bisa memenuhi dahaga untuk menumpahkan kata, frasa, peribahasa, *.sa 😀 Tentunya blog hosting ini secara default memakai wordpress machine yang dapat digunakan oleh kita